Parking Mazelle, Metz, 2012. Photo: Takeshi Sugiura
<<<